Bliv medlem

Vi optager gerne nye medlemmer.

Foreningens overvejende målgruppe er voksne singler i alderen 50+.

  • Du skal samtidig via din bank indbetale kontingent til Mix-Doubles bankkonto: Reg. 5501. Konto 3498 584 828 (Nordea, Vesterport afd.) HUSK at opgive for- og efternavn ved betalingen.
Indbetaling kan desværre ikke ske med Dankort via hjemmesiden her.
 
Når vi har registreret din betaling, sender vi dig besked med login-oplysninger til vores medlemssider, hvor du finder programmet med kontaktinformationer for de enkelte arrangementer, ligesom du tilmeldes vores Spontanmail udsendelsesliste. Bemærk, at der kan gå nogen tid, inden vi får registreret din indbetaling.

Kontingent

Kontingentet er for tiden 150 kr. årligt og følger kalenderåret. Alle fornyer medlemskab 1. januar.

Ved indmeldelse inden 1. juli er kontingentet for resten af året 150 kr.

Ved indmeldelse efter 1. juli og inden 1. nov. er kontingentet for resten af året 75 kr.

Ved indmeldelse efter 1 nov. er kontingentet 50 kr. for resten af året eller 150 kr. incl. efterfølgende år.
 

Meld dig ind i vores singleklub og få et drys af festlige oplevelser!

Mix-Double Singleklub